News

Podcast: Ukrainian seasonal workers in Poland and vaccination

 

 

Ukrainian seasonal workers in Poland and standard vaccination procedures
Dear audience, in this episode prof. Serhiy Niankovskyy, MD talks about access to vaccination for Ukrainian seasonal workers. Prof. Niankovskyy emphasizes the differences between standard vaccination procedures in Ukraine and Poland and dispels doubts as to whether it is worth getting vaccinated. General information about ImmuHub centers is also provided in this episode.  
 
Please stay tuned for the following podcasts.
Українські сезонні працівники в Польщі та стандартні процедури вакцинації 
Шановні слухачі, у цьому епізоді професор Сергій Няньковський розповідає про доступ до вакцинації для українських сезонних працівників. Професор Ніанковський наголошує на відмінностях між стандартними процедурами вакцинації в Україні та Польщі та розвіює сумніви щодо того, чи варто вакцинуватися. Цей епізод також надає загальну інформацію про центри ImmuHub.