News

New Podcast: Homeless People and Vaccination in Serbia

 

 

Paperless People and Vaccination in Serbia
This is the first of three podcasts recorded by our partners from the University of Belgrade – Faculty of Philosophy (Serbia). In this podcast, their interviewees are Mr. Tibor Čizmar, who currently lives on the streets of Novi Sad, and psychologist Vinka Žunić from the Novi Sad Association of Roma Students. They point out some of the problems faced by paperless people, regarding the exercise of the right to health care, and thus the right to immunization.   
 
Please stay tuned for the following podcasts.
Подкаст бр. 9 – имунизација особа без личних докумената у Србији
Ово је први од три подкаста које снимају наши партнери са Универзитета у Београду – Филозофског факултета (Србија). У овом подкасту, њихови саговорници су господин Тибор Чизмар, који тренутно живи на улицама Новог Сада, и психолошкиња Винка Жунић из новосадског Удружења ромских студената. Они указују на неке од проблема са којима се сусрећу особе без личних докумената, у погледу остваривања права на здравствену заштиту, па тако и права на имунизацију.